Privacybeleid

Dansschool Zwolle > Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING

Dit is een privacyverklaring van Stichting Metta Huis gevestigd te Zwolle en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer41158122. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  1.  GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1  Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

(a) de websites www.indiandanceshruti.nl of www.bllywooddanszwolle.nl bezoekt;
(b) via het contactformulier contact met ons opneemt;
(c) zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven;
(d) zich aanmeldt voor onze trainingen en cursussen;
(e) zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement;
(f) lid wordt;
(g) sponsor wordt;

1.2  Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

(a)  naam;
(b)  adres;
(c)  email;
(d) telefoonnummer;
(e) leeftijd;
(f) geslacht;
(g) bankrekeningnummer;
(h) gegevens over voorkeuren;
(i) gegevens over afspraken;
(j) lidmaatschapsnummer;

1.3  Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

(a) de dienstverlening te verbeteren;
(b) nieuwsbrieven te verzenden;
(c) contact met u op te nemen of te onderhouden
(d) het lidmaatschap te effectueren;
(e) website te optimaliseren;

  1.  INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1  U kunt contact opnemen met Sroetie Patandin via email Mettahuis@live.nl voor:

(a)  meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;

(b)  vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c)  inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

(d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;

(e)  bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Stichting Metta Huis.

 

  1.  BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1  Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring

genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen

treffen om uw gegevens te beveiligen.

 

  1.  DERDEN

4.1  Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:
(a)  gelieerde organisaties;
(b) sponsors;
(c) leveranciers
(d) de nationale bond

4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze

accommodatie publiceren op onze website, Facebook, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar

aantekent (zie onder 2).

 

  1. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de

verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

 

  1.  WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1  Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan

om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen

Event Calendar WD

Event Calendar WD plugin optionally embeds Google Maps on front end to display events on the map. Embedded Google Maps behave in the exact same way as if you has visited Google Maps site. Google may collect data about visitors, use cookies and tracking, included your logged-in experience interaction with Google platform. Google Maps are regulated under terms of Google Privacy Policy.
Web-Dorado Disclaimer: The above text is for informational purposes only and is not a legal advice. You must not rely on it as an alternative to legal advice. You should contact your legal counsel to obtain advice with respect to your particular case.