Praktische informatie

Dansschool Zwolle > Over Indian Dance Shruti Zwolle > Praktische informatie danslessen Zwolle & Assen

Schoolreglement

Aanmelding bij Dansschool Indian dance Shruti  श्रुति kan door middel van ons inschrijfformulier.
De inschrijving is geldig als het lesgeld is overgemaakt op bankrekeningnummer NL63 INGB 0002 3952 71
 t.n.v. Stichting Metta Huis met vermelding van voor-en achternaam van de leerling.

Bij in gebreke blijven van betalingen mag u geen lessen meer volgen.
Aanmaning via onze administratie kantoor wordt uw rekening verhoogd met € 15.00.
Bij tussentijdse beëindiging van de cursus geven wij geen restitutie.
Annulering van een les na 10.00 uur op de cursusdag wordt lesgeld in rekening gebracht.

Opzegging dient plaats te vinden met inachtneming van een termijn van een maand.
Gedurende de opzegtermijn blijven alle verplichtingen over en weer van kracht.

Nieuwe leerlingen krijgen een intakegesprek en worden na positief advies toegelaten tot de dansschool.

Ouders mogen na afspraak een les van hun kind bijwonen. Geïnteresseerden kunnen na afspraak een gratis les volgen.
Gedurende de schoolvakanties en feestdagen is Dansschool Indian dance Shruti श्रुति gesloten.

De leerlingen krijgen een introductie in de gebruiken en etiquette van de Indiase dans.
Ze leren over Hindoeïsme, de Praatena en de betekenis van liederen, symboliek en handgebaren (hasta’s)
binnen de normen van Bharata Natayam. Er is aandacht voor opkomst en verlaten van het podium,
groeten van het publiek en ontvangen van dankwoord of presentje op het podium.
Kleedkamerregels en discipline van danser(es) zijn lesonderdelen van ons Dansschool.

De leerlingen dienen ruim vijf minuten vóór aanvang van de danslessen aanwezig en omgekleed te zijn.
Tijdens de danslessen is het niet toegestaan te eten, fles water is toegestaan.

Een dansitem, gechoreografeerd door de danslerares, mag ten behoeve van publiciteit en media,
met vermelding van Dansschool Indian dance Shruti श्रुति uitgevoerd worden .

Om privacy redenen mag in de dansschool geen audio/beeld-opnamen gemaakt worden,
tenzij toestemming gevraagd en gegeven. Publicatie van audio en beeldmateriaal in o.a. sociaal media
mag uitsluitend na toestemming van de dansschoolhouder en de vastgelegde personen.

Dansschool Indian dance Shruti श्रुति is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van, of schade aan jassen en
andere eigendommen van onze bezoekers. Laat geen waardevolle spullen in de garderobe achter.

Tijdens de uitvoering vragen we leerlingen zich te houden aan de kledingvoorschriften van de dansschool.
Verplichte danskleding en dansattributen zijn tegen betaling bij de dansschool te koop. Tijdens een show
is een eigen danskostuum noodzakelijk. Naast het aanschaffen hiervan is er ook een mogelijkheid om te huren.

Op onze website staat praktische informatie. Voor vragen en informatie kunt u ons bellen tijdens kantooruren.
Tijdens de les beantwoorden we geen vragen onze aandacht is er dan voor de leerlingen.

(Aanvullende) praktische informatie.

Deze zal steeds worden bijgewerkt en aangevuld. Voor vragen en overige informatie
kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Dansschool Indian Dance Shruti श्रुति

De danslessen zijn geschikt voor iedereen: de lessen en workshops bieden zowel bedding voor
beginnende dansers als voor de meer ervaren dansers. Je kunt instromen gedurende het jaar.

Kleding: het is handig makkelijk zittende kleding te dragen of Indiase kleding.
We dansen op blote voeten of op dans-/balletschoenen.

Een les duurt een uur en is opgebouwd uit:
warming up – introductie en uitleg danstechnieken -oefenen en toepassen van de danspasjes-
presentatie dans (groep/individueel)

We dansen in een groep en hebben respect voor elkaar
Deelname aan de lessen kan in een reeks van 5, 10 of meer