Praktische informatie

Hieronder staat aanvullende praktische informatie. Deze zal steeds worden bijgewerkt en aangevuld. Voor vragen en overige informatie kun je tijdens kantooruren contact opnemen met dansschool Indian Dance Shruti श्रुति 

 • Beginners en/of ervaren: alle huidige lessen en workshops bieden zowel bedding voor beginnende dansers als voor de meer ervaren dansers. Je kunt instromen gedurende het jaar .
 • Kleding: het is handig makkelijk zittende kleding te dragen of Indiase kleding. We dansen op blote voeten of op dans/ballet schoenen.
 • Eten en drinken: het is niet toegestaan tijdens het dansen te eten, flesje water is toegestaan.
 • Een les duurt een uur en bestaat uit meerdere gedeeltes: warming up – (dansen op vlotte/snelle muziek) – introductie en uitleg dans – herhaling van de danspasjes – evaluatie aan het einde van de les.
 • We dansen in een groep en hebben respect voor elkaar.
 • Betaling : lessenreeks van 10 vooraf  aan de les of per bank
 • Annuleringsvoorwaarden: annulering op de dag zelf / last minute wordt wel lesgeld doorberekend.

Schoolreglement

 1. Aanmelding bij Dansschool Indian dance Shruti श्रुति kan door middel van ons inschrijfformulier. De inschrijving is  geldig als het lesgeld is overgemaakt op bankrekeningnummer  NL63 INGB 0002 3952 71 t.n.v. Stichting Metta Huis met voornaam en achternaam van de leerling.
 2. Bij in gebreke blijven van betalingen mag u geen lessen meer volgen. Bij te late betaling berekenen we u € 5,- extra. Aanmaning via onze administratie kantoor verhoogd uw rekening met € 15.00. Bij  tussentijdse beëindiging van de cursus geven wij geen restitutie. Annuleringen van een les na 10.00 uur op de cursusdag worden in rekening gebracht.
 3. Opzegging dient plaats te vinden met inachtneming van een termijn van een maand. Gedurende de opzegtermijn blijven alle verplichtingen over en weer van kracht.
 4. Nieuwe leerlingen krijgen een intakegesprek en worden na positief advies toegelaten tot de dansschool.
 5.  Ouders mogen na afspraak een les van hun kind bijwonen. Geïnteresseerden kunnen na afspraak een gratis les volgen. Gedurende de schoolvakanties en feestdagen isIndian dance Shruti श्रुति gesloten.
 6. De leerlingen krijgen een introductie in de gebruiken en etiquette van de Indiase dans. Ze leren over Hindoeïsme, de Praatena en de betekenis van liederen, symboliek en handgebaren binnen de normen van Bharata Natayam. Er is aandacht voor opkomst en verlaten van het podium, groeten van het publiek en ontvangen van dankwoord of presentje op het podium. Kleedkamerregels en discipline van danser(es) zijn lesonderdelen van Dansschool.
 7. De leerlingen dienen ruim vijf minuten vóór aanvang van de danslessen aanwezig en omgekleed te zijn. Tijdens de danslessen is het niet toegestaan te eten, fles water is toegestaan.
 8. Een dansitem, gechoreografeerd door de danslerares, mag ten behoeve van publiciteit en media, met vermelding van Dansschool Indian dance Shruti uitgevoerd worden .
 9. Om privacy redenen mag in de dansschool geen audio/beeld-opnamen gemaakt worden, tenzij toestemming gevraagd en gegeven. Publicatie van audio en beeldmateriaal in o.a. sociaal media mag uitsluitend na toestemming van de dansschoolhouder en de vastgelegde personen.
 10. Dansschool Indian dance Shruti श्रुति  is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van, of schade aan jassen en
  andere eigendommen van onze bezoekers. Laat geen waardevolle spullen in de garderobe achter.
 11. Tijdens de uitvoering vragen we leerlingen zich te houden aan de kledingvoorschriften van de dansschool. Verplichte danskleding en dansattributen zijn tegen betaling bij de dansschool  te koop. Tijdens een show is  een eigen danskostuum noodzakelijk. Naast het aanschaffen hiervan is er ook een mogelijkheid tot het huren.
 12. Op de website staat praktische informatie. Zijn er vragen, dan kunt u ons bellen van 12.00 – 13.00 uur,  tel. 06- 45 87 00 49. Tijdens de pauze en gedurende de les beantwoorden we geen vragen onze aandacht is er dan voor de leerlingen.